جک پنوماتیک

جکهای پنوماتیک با ظرفیت های مختلف و کورسهای متفاوت
PENOMATIC JACK 02
جک پنوماتیک