خط تولید رزین آلکید

خط تولید رزین آلکید بنا به درخواست شرکت رنگ روناس طراحی و ساخته شد.

این مجموعه شامل دو خط کامل از مجموعه های  رآکتور، کندانسور، بلندر، سپراتور، فیدر، کنترل پنل، فیلتراسیون و پر کن بودند

این خط در یک ساختمان ۴ طبقه نصب گردید و در تمام طبقات از سیستم های ضد انفجار استفاده شد.

بدنه ژاکت دار راکتور 8 تنی

بدنه ژاکت دار راکتور ۸ تنی

درب راکتور رزین آلکید 8 تنی

درب راکتور رزین آلکید ۸ تنی

نقشه چیدمانی یک راکتور 2 تنی

نقشه چیدمانی یک راکتور ۲ تنی