پرس ضایعات

دستگاه پرس ضایعات بنا بر سفارش یک شرکت بازیافت ضایعات آهن ساخته شددهانه این پرس ۱.۵ متر در ۳ متر  است و ارتفاع داخل آن ۱.۵ متر  میباشد.در لبه های فک بالا از تیغه های برشی استفاده شده تا آهن قراضه های باقی مانده در لای درب بالا را برش داده و قطعه نمایددر این […]

ادامه