بالابر هیدرولیکی بازویی

بالابر هیدرولیکی – بازویی (scissors) بنا به درخواست شرکت هیراد برای نصب در مجتمع ایران مال ساخته و نصب شد.

این بالابر با ابعاد۲ متر در ۳ متر و جابجایی ۳.۲ متر ارتفاع قابلیت حمل بار به وزن ۴ تن را دارد و لیفتراک با بار به راحتی بر روی آن قرار میگیرد.

20190411_113713

قابلیت جابجایی بار ۴ تنی تا ارتفاع ۳.۲ متر از سطح زمین

بالابر 4 تنی