اطاق پخت سوسیس و کالباس

Sausage
  • پخت با هوای داغ و یا بخار داغ
  • در ظرفیت های یک تا ۴ ترولی
  • قابلیت اضافه کردن کابین به انتها
  • مجهز به فن سانتریفوژ عمودی برای هر ترولی به شکل مجزا
  • مجهز به اگزوز فن برای تخلیه بخار و گرمای داخل اطاق
  • کنترل پروسه پخت توسط کنترل دمای اطاق و یا دمای مرکز محصول
  • سیستم کنترل HMI با پانل رنگی و منوی فارسی و سیستم کنترل PLC
Sausage2