شردر با چه ظرفیتی مناسب است؟

سرمایه گذاری خوب خواهد بود که بازگشت سرمایه آن دارای توجیه اقتصادی مناسب و با صرف کمترین زمان ممکن باشد. وجود آهن قراضه در کشور با توجه به شرایط جاری به خوبی احساس می شود پراکندگی بازارهای جمع آوری ضایعات آهن در کشور از مسائل تعیین کننده برای انتخاب یک شردر مناسب به حساب می آید.

فرضیه اول :

تفکرهای حاکم برای انتخاب شردر در ایران: در حال حاضر شردرهای موجود در ایران با هدف قرار گرفتن در شاه راههای انتقال قراضه از مبادی مختلف تعیین شده است به گونه ای که ادامه مسیر به شرکت های فولاد سازی ختم شود . در حالت کلی این یک فرضیه قابل احترام است.

پراکندگی آهن قراضه نیاز تمرکز و جمع آوری برای حمل به محل شردرهای غول پیکر است . در این حالت یک مرحله بارگیری انتقال و تخلیه اضافی برای محموله مورد نظر متصور خواهد بود.

فرضیه دوم:

در صورتی که با پایین آوردن ظرفیت شردر استفاده از مدل های کوچکتر می توان تمرکز بهره برداری از انواع شردرها را در نقاط مختلف ضایعات خیز متمرکز کرد. حسن این روش کاهش هزینه سرباره فوق الاشاره و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه گذاری در پروژه خواهد بود شایان ذکر است با چنین روشی در صورت بروز طغیان های اقتصادی خسارت بار، دامنه زیان و آسیب به سرمایه گذار با کاهش مواجه است .

اگر فرض کنیم یک سرمایه گذار به جای خرید یک دستگاه شردر غول پیکر و راه اندازی آن در یک نقطه ۶ دستگاه شردر با ظرفیت پایین در مناطق مختلف نصب و راه اندازی نماید طبیعتاً به دلیل پراکندگی منطقه ای موجود احتمال پر کردن ظرفیت مناسب را در دسترس خواهد داشت . ضمن اینکه شردرهای کوچک با صرف کمترین هزینه امکان انتقال به نقاط مختلف را خواهند داشت و این جا به جایی از نقاط بسیار مثبت این نوع ماشین آلات به حساب می آیند که شردر های غول پیکر این امکان را برای سرمایه گذار ایجاد نمی کنند.