طراحی و ساخت تجهیزات صنایع شیمیایی

تولید تجهیزات صنایع شیمیایی یکی دیگر از افتخارات این شرکت میباشد و تاکنون توانسته ایم تجهیزات زیادی برای شرکتهای بزرگ همچون رنگ روناس، نیروگاه نکا، فولاد اصفهان، معدن گلگهر و سایر شرکتها ساخته و ارسال نماییم

راکتور رزین آلکید

راکتور رزین آلکید

سبد آبگیری الیاف

سبد آبگیری الیاف

سبد آبگیری الیاف

سبد آبگیری الیاف

کانوایر اسکرو

کانوایر اسکرو

WhatsApp Image 2020-02-02 at 10.43.08
مخزن ذخره مواد شیمیایی

مخزن ذخره مواد شیمیایی

مخزن - گالوانیزه - سفارش نیروگاه نکا

مخزن - گالوانیزه - سفارش نیروگاه نکا

مخزن - رویه رنگ داخل پوشش لاستیگ - سفارش نیروگاه نکا

مخزن - رویه رنگ داخل پوشش لاستیگ - سفارش نیروگاه نکا