نقش شردر در بالا بردن راندمان کارخانجات ذوب

وظیفه دستگاه شردر قطعه قطعه کردن قراضه های آهنی بزرگ و تبدیل آن به قطعات کوچک تری است که دارای دانسیته بالاتری داشته باشد. این قطعات کوچک باید عاری از ناخالصی ها،  اعم از خاک، زنگ زدگی  و روکش های رنگی  باشد. دستگاه شردر دارای تعدادی چکش است که گشتاور بالایی داشته و باعث خرد کردن قراضه های حجیم می شود. این چکش ها از جنس فولاد بوده و به حرکت درآمدن چکش ها باعث خرد شدن قراضه های حجیم شده و با خرد شدن، آن ها برای فرآیند مصرف آماده می گردد.

استفاده محصولات این دستگاه شردر، قراضه آهنی ،  پلاستیک شرد شده و غیره جز ضروریات صنعت شده است ، به ویژه از این جهت که این روش یکی از راهکارهای اساسی کاهش هزینه های سربار مواد خام است. همچنین پاسخگوی شرایط اقتصادی بهینه تر بوده و باعث کاهش آسیب به منابع اکولوژیکی از جمله : آب های زیر زمینی، خاک و چشم انداز بهبود محیط زیست خواهد بود. در صورت وجود اجرای دستورالعمل های بازیافت می بایستی ماشینی به نام شردر خریداری گردد که ورودی آن ضایعات آهن قراضه است . دستگاه شردر عمدتا دارای یک خط انتقال مواد است که با توجه به خاصیت جذب می تواند مواد فلزی را از مواد غیرفلزی جدا کند. استراتژی تفکیک ، ضایعات را به پول تبدیل می کند و این ضایعات می تواند دوباره به چرخه تولید برگشته و به عنوان مواد خام کمکی به کارگرفته شود.

از نکات برجسته و قابل توجه استفاده از شردر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بالا بردن چگالی قراضه ، امکان جداسازی ناخالصی ها را ایحاد میکند، زمان آماده سازی ذوب را افزایش میدهد در حفظ محیط زیست بسیار موثر است.