ورق صاف کن

ورق صاف کن

طراحی و ساخت دستگاه

۷ غلطک و ۹ غلطک

ضخامت ورق تا ۳ میلیمتر

عرض ورق تا ۱۵۰۰ میلیمتر

به همراه موتور و گیربکس و تابلو برق کنترل سرعت

طراحی کامل دستگاه