انواع جیگ و فیکسچر


جهت استعلام قیمت لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید

"الزامی است" indicates required fields

نواع جیگ و فیکسچر

سوراخکاری: علاوه بر فیکس کردن قطعه از بوشهای
راهنما برای راهنمایی ابزار سوراخکاری استفاده می شود .