اره های تند بر خط تولید مقاطع فولادی

اره های تند بر، جهت شرکت های تولید مقاطع فولادی ساخته شده. این اره ها با قابلیت برش تیرآهن های قطور، در مسیر خط تولید تیرآهن و مقاطع قرارگرفته و پس از اتمام مراحل نورد، آن را در طولهای از پیش تعریف شده در چند ثانیه برش میزند. قطر تیغه ۱ متر و ضخامت آن […]

ادامه