اطاق پخت سوسیس و کالباس

پخت با هوای داغ و یا بخار داغ در ظرفیت های یک تا ۴ ترولی قابلیت اضافه کردن کابین به انتها مجهز به فن سانتریفوژ عمودی برای هر ترولی به شکل مجزا مجهز به اگزوز فن برای تخلیه بخار و گرمای داخل اطاق کنترل پروسه پخت توسط کنترل دمای اطاق و یا دمای مرکز محصول […]

ادامه