کانتینر حمل دام

کانتینر حمل دام بنابر درخواست یکی از دامداران بزرگ ایران ساخته و ارایه شد تا بتوانند دامهای خود را از مراتع و یا دامداری به کشتارگاه و یا مکانهای دیگر انتقال دهند. این کانتینر امکان حمل ۴۰ گوسفند و یا ۶ گاو و یا ۳ شتر تا وزن ۲ تن را داشته و در صورت […]

ادامه